Szkoła Podstawowa nr 13 im. Krystyny Bochenek w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. Szkoła Podstawowa nr 13 w Gliwicach - modernizacja placu zabaw " 24-06-2024
14:00
0 0
2. Budowa sportowo-naukowego placu zabaw w Szkole Podstawowej Nr 13 w Gliwicach 22-06-2023
15:00
0 0
3. "Budowa budynku przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 13 im. Krystyny Bochenek w Gliwicach 20-06-2022
14:00
6 1
4. (3)Roboty remontowo-budowlane związane z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 13 w Gliwicach . Przebudowa części nieużytkowej poddasza. 22-03-2022
13:30
1 0
5. (2)Roboty remontowo-budowlane związane z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 13 w Gliwicach . Przebudowa części nieużytkowej poddasza. 04-02-2022
14:30
0 0
6. Roboty remontowo-budowlane związane z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 13 w Gliwicach . Przebudowa części nieużytkowej poddasza. 13-01-2022
14:00
0 0
7. Modernizacja boisk szkolnych (zagospodarowanie terenu, II etap) 09-06-2015
11:00
1 0