Szkoła Podstawowa nr 13 im. Krystyny Bochenek w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Informacja o ochronie danych osobowych

Informacja o ochronie danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest:
  Szkoła Podstawowa nr 13 im. Krystyny Bochenek w Gliwicach, ul. Elsnera 25, reprezentowana przez Dyrektora Placówki.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
 1. Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO wypełnienie obowiązków ciążących na Administratorze
  Obowiązkiem Administratora jest kształcenie i wychowanie dzieci, nałożonym:

                Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

                Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – prawo oświatowe

                a także rozporządzeniami wykonawczymi do ww. ustaw.

 1. Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - Zgoda osoby, której dane dotyczą.
 1. Dane osobowe, o których mowa w pkt 2 ppkt a. będą przechowywane zgodnie z Instrukcją Archiwalną opracowaną na podstawie Ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 2. Dane, o których mowa w pkt 2 ppkt. b będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub zgodnie z pkt 3.
 3. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. Dane osobowe nie będą udostępniane, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 5.   Posiada Pani/Pan prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

- wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania

- przenoszenia danych

- wniesienia skargi do organu nadzorczego , w przypadku gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

 1. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 2 ppkt a. jest obowiązkiem ustawowym, zaś podanie danych osobowych zgodnie z pkt 2 ppkt b. jest obowiązkiem umownym. Cofnięcie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wykonywania czynności, objętej zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Inspektorem Ochrony Danych w placówce jest: Paweł Gabriel – iodsp13@rodoplatforma.pl
 3.  Pani/ Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
 4.  Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej

 

Informacje dodatkowe

Prezydent Miasta Gliwice i miejskie jednostki organizacyjne (wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Gliwicach, w tabeli nr 1 „Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych”) są współadministratorami danych osobowych zgodnie z ustaleniami przyjętymi zarządzeniem organizacyjnym nr 84/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 12.08.2019

Zarządzenie PM-1

 

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęSzkoła Podstawowa nr 13 im. Krystyny Bochenek w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMałgorzata Toll
Data wytworzenia informacji2020-06-16 12:08:40
Informację wprowadził do BIPMałgorzata Toll
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-16 12:08:40
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Modyfikacja stronyMałgorzata Toll2020-07-30 12:08:23
2Modyfikacja stronyMałgorzata Toll2020-09-18 10:46:14
3Modyfikacja stronyMałgorzata Toll2021-09-15 08:52:51
4Modyfikacja stronyMałgorzata Toll2021-09-15 08:54:11
5Modyfikacja stronyMałgorzata Toll2021-09-15 08:55:32
6Modyfikacja stronyMałgorzata Toll2021-09-15 08:57:03
7Modyfikacja stronyMałgorzata Toll2021-12-29 10:46:41
8Modyfikacja stronyMałgorzata Toll2021-12-29 10:46:44
9Modyfikacja stronyMałgorzata Toll2021-12-29 10:48:04
10Modyfikacja stronyMałgorzata Toll2021-12-29 10:49:11