oznaczenie sprawy: SP13.26.2.2022

 
Zamawiający:
Szkoła Podstawowa Nr 13 Im. Krystyny Bochenek W Gliwicach  
 

 

(3)Roboty remontowo-budowlane związane z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 13 w Gliwicach . Przebudowa części nieużytkowej poddasza.

 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi 638 000,00 zł brutto.

 

 
................................................................................
 
Magdalena Koprucka ..................................................................................... (osoba sporządzająca informację)