Szkoła Podstawowa Nr 13 Im. Krystyny Bochenek W Gliwicach       SP13.26.2.2022 Gliwice,  17-03-2022 r.
nr kor.
 
Dotyczy: (3)Roboty remontowo-budowlane związane z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 13 w Gliwicach . Przebudowa części nieużytkowej poddasza.
Odpowiedź na zapytania do specyfikacji warunków zamówienia
        Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:  

  Pytanie nr 1:
Czy w załączonym do oferowania przedmiary na SP nr 13 są poprawne, gdyż data ich opracowania widnieje 2021 r Proszę o weryfikację w przedmiarze wewnętrznej instalacji gazu c.o. i wod-kan wyliczeń powierzchni izolacji (poz. 2.12, 10.4, 11.22, 11.23, 12.18 i 14.3)  

 

Odpowiedź:

 

Data opracowania przedmiarów robót nie ma wpływa na zakres robót. W przedmiarze robót części instalacyjnej powinno być poz. 8.1 KNRW 217/321/8 SST-3 Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna z automatyką oraz okablowanie - dostawa i montaż R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 kpl 1,00 poz. 10.4 KNR 916/102/4 SST-3 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym okładziną kauczukową gr.30 mm Wyliczenie ilości robót: 9,38+2,42 11,800000 razem: m2 11,800 W pozostałych poz. nie dokonuje się zmian.  

 
  Z poważaniem Mariola Bucher Dyrektor Jednostki
 
Szkoła Podstawowa Nr 13 Im. Krystyny Bochenek W Gliwicach ul. Józefa Elsnera 25 44-105 Gliwice
 
tel. +48 32 270-03-50 fax +48 32 270-03-50 sekretariat@sp13.gliwice.eu